Privacybeleid

De verzamelde informatie bevat persoonlijke gegevens en wordt verwerkt door een SVR-laboratorium.

Deze gegevens worden verzameld in het kader van het beheer van uw bestelling en zijn noodzakelijk voor de verwerking ervan en voor de verzending van de bestelde artikelen.

Indien geen antwoord wordt ontvangen, kan het verzoek niet in behandeling worden genomen en kan de SVR LABORATORY niet aansprakelijk worden gesteld.

Ze zijn bestemd voor de afdeling Marketing en worden 3 jaar bewaard vanaf de laatste keer dat u inlogt of contact met ons opneemt.

In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake persoonsgegevens heeft u recht op toegang, rectificatie en verzet (ook per post), verwerkingsbeperkingen, overdraagbaarheid om de overdracht van uw gegevens waar mogelijk aan te vragen en verwijdering van uw gegevens.

U kunt na uw overlijden instructies geven over het lot van deze personen en uw toestemming voor de prospectie op elk moment intrekken.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend:
- Of per post naar het volgende adres: Laboratoires SVR ZAC LA TREMBLAIE, 2 RUE DE LA MARE A BLOT 91220 LE PLESSIS PÂTE - Frankrijk
- Of per e-mail naar het volgende adres dpo@ydes-avocats.com

Door uw naam, voornaam en postadres op te geven.

In geval van problemen in verband met het beheer van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de CNIL of een andere bevoegde toezichthoudende instantie.